0

En boligadvokat hjælper med boliglån og kurssikring

Udbetales et boliglån via en boligadvokat straks, så begynder man naturligvis også at betale terminsydelser fra næstkommende termin, til gengæld har man fået lånet til en bedre kurs. Men i den periode der går, indtil lånet skal bruges, kan man normalt ikke få en indlånsrente, som er på højde med den rente, som man skal betale på selve lånet. Rentefradraget på lånet gør dog, at denne metode ofte vil være den mest  fordelagtige. Hvad der bedst kan betale sig, må bero på en konkret gennemregning i det enkelte tilfælde. En ting er sikkert, det er normalt altid en god ide at kurssikre lånet straks. Man ved altid, hvad man har, men ikke hvad man får. Eller sagt på en anden måde: Man kan aldrig tabe på en boligadvokat kurssikring. Højst gå glip af en gevinst.

Kurssikring ved indfrielser

Tilsvarende overvejelser om kurssikring gør sig gældende ved indfrielse af realkreditlån f.eks.i forbindelse med omlægning af lån. Er kursen på obligationerne bag ved det lån, der skal indfries, over 100, er der dog ingen grund til at kurssikre. Konverterbare lån kan altid indfries til kurs 100. Falder kursen, kan det kun blive bedre. Til gengæld er der al mulig grund til at kurssikre det nye lån. Har man kurssikret det nye lån, kan der kun opstå gevinst, hvis det gamle lån bliver billigere at indfri, fordi kursen falder.

Kurssikring ved ejerskifte

Kurssikring i forbindelse med ejerskifte kan være ganske kompliceret, idet boligadvokat købsaftalen normalt indeholder en såkaldt reguleringsklausul, som dels bestemmer, om det er køber eller sælger, der har kursrisikoen, og dels hvordan købsprisen evt. reguleres, hvis kursen ændrer sig. Det er normalt et godt råd at kurssikre lånet, når det er muligt. Både for køber og sælger gælder det jo, at man ved, hvad man har, ikke hvad man får.

Kurstabsfradrag

Et realkreditlån kan bære på et såkaldt kurstabsfradrag, som skyldes, at boligadvokat lånet oprindeligt har været anvendt til indfrielse af et kontantlån fra før maj l995. Et sådant kurstabsfradrag kan videreføres fra lån til lån og fordeles over det nye låns restløbetid termin for termin. Det nye lån skal dog altid have en løbetid, som er mindst lige så lang som det/de lån, som indfries. Har det nye lån en kortere løbetid, bortfalder kurstabsfradraget. Kurstabsfradraget bortfalder også, hvis det nye lån ikke er oprettet, senest 1 år efter det  gamle lån blev indfriet eller hvis fradraget bliver lavere end kr. 100 pr. år. Kurstabsfradrag kan i forbindelse med boligadvokat ejerskifte også overføres fra sælgers indfriede lån til købers nye lån.

Få gratis tilbud på en kompetent boligadvokat

Spar tid og penge, og lad os skaffe dig 3 dejlige tilbud på en billig boligadvokat fra Holbæk. Du skal bare udfylde skemaet – så finder vi boligadvokaterne. Her er en række eksempler på opgaver som en professionel boligadvokat i Holbæk håndterer dagligt:

  • Mortifikation af pantebreve
  • Rentetilpasningslån
  • Retsanmærkning
  • Sommerhuse
  • Udbetalingskurs

 Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network