0

Familiens økonomiske forhold – Få gratis advokattilbud

En families økonomiske forhold reguleres af en række retsregler. Formuens placering hos og overførsler mellem de enkelte medlemmer af familien kan have betydning i flere henseender. Først og fremmest kan det naturligvis have betydning i forholdet mellem de enkelte medlemmer af familien. Men også over for omverdenen har det betydning, både med hensyn til adgangen til at disponere over formueaktiverne og med hensyn til forholdet til de enkelte familiemedlemmers kreditorer. Får for en sikkerheds skyld 3 gratis advokattilbud. Formuens placering og overførsler mellem de enkelte medlemmer af familien kan tillige have betydning i forhold til det offentlige, herunder særlig skatte- og afgiftsproblemer. For at kunne foretage hensigtsmæssige økonomiske dispositioner med hensyn til formuens placering hos de enkelte medlemmer af familien, er det nødvendigt at have kendskab til de regler, der regulerer forholdet. Det har en advokat med speciale i økonomiske forhold.

Regler om delingen af en formuemassen

Det gælder både regler af civilretlig og af skatte- og afgiftsretlig karakter, idet der ofte er en indbyrdes sammenhæng mellem disse. Teksten behandler de væsentligste af de civilretlige regler, der har betydning for formuens placering hos de enkelte medlemmer af familien. De økonomiske forhold kan en dygtig advokat udrede. Det er især reglerne om formueforholdet mellem ægtefæller, mellem registrerede partnere, mellem faktisk samlevende, særlige regler om børns formueretlige stilling og arveretlige økonomiske regler. De civilretlige regler suppleres af de skifteretlige regler; regler om delingen af en formuemasse, fx ægtefællers fællesbo eller et dødsbo. Dette har ikke alene betydning som følge af sammenhængen mellem de civilretlige og de skifteretlige advokat regler, men er tillige en forudsætning for de skatte- og afgiftsretlige regler. I denne fremstilling tilsigtes kun afgive nogle mere spredte bemærkninger om de skatte- og afgiftsretlige forhold, idet disse kun tilsigter at knytte en forbindelse til skatteretten.

International privat og procesret

De danske regler gælder ikke uden videre, hvis de implicerede parter har en nærmere tilknytning til udlandet. l en tid, hvor det bliver mere sædvanligt, at danskere tager ophold i udlandet, eller at udlændinge tager ophold her, er det nødvendigt at være opmærksom på de særlige konsekvenser, det kan have af både civilretlig, skifteretlig samt skatte- og afgiftsretlig karakter. Reglerne herom kaldes lntemationale privat- og procesretlige advokat regler. De fastlægger dels, hvor en konflikt kan behandles, og dels, hvilket lands regler der er afgørende i den pågældende konflikt. Hertil kommer den internationale advokat skatte- og afgiftsret. Ved de enkelte emner er det skitseret, at de danske regler har en begrænset geografisk rækkevidde, omend de skatte- og afgiftsretlige regler i visse henseender rækker langt.

Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp

Her er en oversigt med eksempler på begreber, man kan støde på i forbindelse med et boligsalg:

  • Afdragsfrit lån
  • Deponeret salgssum
  • Entrepriseret
  • Fællesudgifter
  • Grundejerforening
  • Kursfastlåsning
  • Misligeholdelse
  • Renovering

Vær præcis og få et endnu mere attraktivt tilbud fra advokater. Beskriv så konkret som muligt, hvorfor du ønsker advokathjælp. Du skal dog ikke anføre personfølsomme oplysninger som eksempelvis navne, adresser og den slags. Din sag formidles herefter til alle de advokatkontorer og selvstændige advokater, vi samarbejder med.Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network