0

Grundvandssænkning – Hvad er det egentligt for noget?

Grundvandssænkning

Mange af os har hørt om det her “grundvandssænkning”, men hvad er det egentlig? Hvornår er det, at behovet for at sænke grundvandet opstår? Kan man sænke grundvandet på flere forskellige måder? Spørgsmålene er mange, heldigvis findes der svar på alle sammen. Læs med her og få de svar, du har brug for. Grundvandssækning bruges som led i byggearbejde, og blev introduceret i 50’erne, i Danmark. Siden dengang har det udviklet sig og erfaringerne med arbejdet er blevet mange. Derudover har danskerne suppleret sin viden med udenlandsk litteratur på området. Det er entreprenører som oftest støder på problemer med grundvandet, hvorfor det også er dem som løser problemerne. I rigtig mange tilfælde kan problemerne afhjælpes med simpel dræning af vandet, ved hjælp af lænsepumper.

Problemer med for højt grundvand, skal opdages i tide, da det i værste fald kan forsinke projekter meget, man bør derfor allerede i en forundersøgelse, se om grundvandet kan- eller vil blive et problem.

Hvilken metode bliver der brugt?

For at kunne anvende den rette metode til at sænke grundvandet er man nødt til at kende til de forhold, der skal arbejdes under. I sidste ende kommer det an på underlaget, i det her tilfælde jordbunden, hvilken metode man bruger. Man vil oftest gøre brug af et sugespidsanlæg eller filterboringer, ved grundvandssænkning. Er jorden for hård, eller med mange sten, er det mest fordelagtigt at gøre brug af filterbrønd, hvor det ved mere enskornet sand og homogent underlag er mere velegnet til sugespidsanlæg. Det er den enkelte entreprenør, som kan rådgive, vejlede og fortælle om, hvilken metode der bør anvendes på det pågældende sted.

Sænkning ved hjælp af dræn (og pumpesump)

At bruge drænrender og pumper, er den simpleste løsning, når det kommer til grundvandssænkning. Selvom der bliver nævnt at dette er en simpel løsning, bør denne altid udføres af professionelle fagfolk, med stort kendskab til sænkning af grundvand.

Man kan også afhjælpe problemer ved hjælp af en såkaldt pumpesump. Denne kan laves som en slags brønd, af plastik. Denne placeres i en udgravning, som er tilsluttet strækningerne hvorpå der er dræn. Når der er “etableret” en pumpesump, kan man med fordel anvende en lænsepumpe, til at pumpe vandet væk. Vandet ledes bort gennem brandslanger – man skal være opmærksom på, at dette kan være et problem i vinterhalvåret, da disse ikke er frostsikre. Dog kan det nemt afhjælpes, ved at lægge måtter, tæpper eller lignende over slangerne. Fordelen ved bruge denne metode er, at den er økonomisk gunstig, og kan anvendes i mange forskellige dybder, helt ned under grundvandsspejlet.

Så har vi fået talt en lille smule om nogle af de forskellige muligheder med grundvandssænkning. Har du behov for at få sænket grundvand i forbindelse med et projekt du skal i gang med, så tag endelig kontakt til en specialist.Postet by Mibe via AdSet linkbuilding network