0

Hundeartikler – online eller i fysiske butikker?

Hvis du er tilhænger af køb af hundeartikler i fysiske butikker frem for onlinehandel, er der måske et par ting, som du ikke var klar over.

Vidste du fx, at man ved online handel har fortrydelsesret på 14 dage – mindst. Mange butikker giver en længere returret som en ekstra service. Fx 30 dage. Den mulighed har du ikke ved køb i de gammeldags fysiske butikker. Dog skal du være opmærksom på, at for visse produkter såsom fx lydfiler og e-bøger gælder det ikke. Hvis man kunne fortryde den slags køb, kunne man jo bare kopiere det og få pengene tilbage. Det ville være snyd. Men som hovedregel kan du sende dine varer retur inden for 14 dage. På den enkelte webshop kan du så læse, hvem der skal betale fragt. Her er de nemlig forskellige. Nogle har den fantastiske service, at man ikke skal betale fragt, hverken for købet eller returfragten. Hvis der er tale om lidt større produkter, fx et transportbur til en hund, så er det meget rart, at man ikke selv skal betale fragt. Læs mere om transportbure: http://punkta.dk/hvilken-butik-er-bedst-til-transportbure-til-hunde/


Et andet forhold, som jeg sætter stor pris på, er det store udvalg. Det ses ikke nødvendigvis i selve butikken. Der findes gode reklamesider, hvor der er samlet produkter fra flere forskellige butikker. Se fx denne danske butik med hundeartikler: Klik her. Du kender det allerede fra tøjbranchen, hvor butikker som Zalando kan hente produkter fra flere forskellige butikker.

 

Og så er der sikkerheden i det. Tidligere var flere forbrugere lidt utrygge ved at skulle bruge deres kreditkort på en side. Men i dag er der gjort meget for at sikre forbrugeren, når der handles online. Fx kan butikken være tilmeldt e-mærke-ordningen. Hvis en butik lever op til alle de sikkerhedskrav, som kunden har krav på, så kan den få lov at være med i e-mærket. Det vil i så fald kunne ses på siden, fx i bunden eller på en info-side. Meget kendte brands benytter typisk ikke mærket. Det er, fordi de allerede er så kendte eller anerkendte, at der ikke er nogen grund til at tvivle på deres sikkerhed.

Du kan også undersøge den pågældende butik på Trustpilot. Her får butikkerne stjerner, efter hvor gode de er ifølge kunderne. Der er også konkrete udtalelser fra kunder, som har prøvet at handle i en given butik. I øvrigt kan webshoppen også kommentere i systemet, således at de kan forsvare sig. I butikkerne med hundeartikler er der sjældent problemer. De eneste kritikpunkter, som man ser, kan handle om leveringstid. Ellers får de gode vurderinger.

Priserne burde som udgangspunkt være de samme i en webshop. Men da internettet giver dig så brede valgmuligheder, vil du ofte kunne finde et bestemt produkt til en lavere pris, end det er tilfældet i de “gammeldags” butikker. Hvis du handler i udlandet, fx Amazon.de, er det vigtigt at være opmærksom på fragtpriserne og tiden for levering. Nogle bliver skuffet over leveringstiden, men er ellers godt tilfredse med handlen. Går du på Amazon.com, bør du være opmærksom på, at der kan komme told på varer uden for Europa. En var kan derfor blive noget dyrere, end man regner med. Spørgsmålet “er der told på varer fra Europa” er hermed besvaret.Postet by marcus via AdSet linkbuilding network