0

Vagt til en fast adresse eller område

En fastvagt er ganske kort fortalt en vagt, som dækker en fast adresse eller et fast område i et givent tidsrum. Ofte er disse vagter tilknyttet en lokation i aften- og nattetimerne. Vagtens primære mål er, at skabe sikkerhed, hvor denne er udstationeret.

Hvem bruger en fastvagt?

Der er som sådan ikke noget facit for, hvem eller hvad der kan bruge en vagt. Mange der har vagter tilknyttet fast, er virksomheder. Her har man ofte vagt i receptioner og- eller i indgangen (bedre kendt under navnet portvagt eller portner). I nyere tid har mange dagblade, aviser og lignende haft vagter tilknyttet deres virksomhed. Dette er for at sikre medarbejdere bedst muligt. JP- Politikens Hus i København, har eksempelvis både vagter ved hovedingangen samt alle mindre indgange. Dette er efter diverse trusler på medarbejdere. En fastvagt bliver på mange måder en del af virksomheden, også selvom denne skulle være hyret udefra, ved et eksternt firma. Disse vagter er tit og ofte de første mennesker der bliver mødt, når der kommer gæster til virksomheden. Derfor er det vigtigt at vagten kender til virksomheden og dennes kultur, værdier og andet – De er i mange tilfælde virksomhedens ansigt udadtil. Uanset hvilken virksomhed vagten skal ansættes ved, så kommer påklædningen til at passe til jobbet. Udover at skabe trygge og sikre rammer på arbejdspladsen, er vagterne ofte også uddannet til at kunne yde førstehjælp, hvis en situation skulle opstå, hvor dette er nødvendigt, er vagten en god hjælp.

Uddannelse af vagter

For at have den rigtige viden er det vigtigt at vagterne er uddannede inden for faget. Faktisk findes der en erhvervsuddannelse (EUD) som sikkerhedsvagt. Uddannelsen varer 2 år, og kan tages seks forskellige steder i landet. For at komme ind på uddannelsen skal man have færdiggjort en 9./10. klasse eller tilsvarende, med karakteren 02 i dansk og matematik. Uddannelsen er, som mange andre erhvervsuddannelser, bygget op med et grundforløb og herefter skiftevis ude ved en virksomhed og tilbage i skolen og få undervisning. Således får man både praktisk erfaring med faget, samtidig med at man lærer om forskellige, relevante fag. Der er blandt andet undervisning i retslære. Udover retslære, skal du gennemgå et førstehjælskursus samt elementær brandbekæmpelse og grundlæggende vagt. Alle disse tre er fag, hvor du får et certifikat på, at det er bestået. At de bliver bestået, er også et krav for at komme videre på uddannelsen.

Uddannelsen som sikkerhedsvagt adskiller sig lidt fra andre uddannelser, da den kræver at du har en uddannelsesaftale. Hvis ikke du har denne, kan du ikke fortsætte på hovedforløbet – perioden efter grundforløbet. Derudover er der en række egenskaber som er gode at besidde, det kan være følgende:

  • Har en god fysik
  • Indstillet på skiftende arbejdstider
  • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
  • Er ansvarsbevidst
  • Handlekraft samt evnen til at bevare roen i stressede situationer

Vagtfirma i Danmark

Der findes en lang række private vagtselskaber i Danmark, og ens for dem alle er, at de helst ser deres vagter er uddannede, og dygtige folk. Du kan læse mere om en fastvagt på siden her.

 

Postet af Mibe via AdSet.